Grøndalen gård

Økologisk drift med fokus på god dyrevelferd

Grøndalen Gård er en gammel gård, som har vært i samme slekt siden 1600-tallet. Hans Arild Grøndahl og Anne Birte Olsen tok over gården i 1983. Siden den gang har det skjedd store endringer på gården. Det er bygget nytt løsdriftsfjøs og i 2013 sto ny bygning med meieri ferdig på gården.

Økologisk drift

Grøndalen gård drives økologisk. Melken kommer fra våre 19 glade kuer av rasen norsk rødt fe. Fra mai til oktober spiser kuene gress fra verdifulle kulturbeiter i ravinedaler ned mot Glomma. Her er det et stort mangfold av gressarter, kløverarter, blomster og urter. Kuene kan gå inn og ut som de selv ønsker hele året. Inne holder kuene til i et løsdriftsfjøs. Her ligger kuene på halmseng som blir tilført ny halm hver dag. I tillegg til fôret kuene spiser ute får de låvetørket høy inne.

God dyrevelferd

Nýr fremstilles fra økologisk melk fra lykkelige kuer med glimt i øyet. På Grøndalen gård får kuene lov til å ta vare på egen kalv i to måneder etter fødselen. Kua steller den nyfødte kalven, og kalven står normalt etter 30 minutter. Kalven får råmelk som er den første melken kua produserer etter fødselen. Råmelk er helt nødvendig for kalven, og det er viktig at kalven får nok råmelk. Ku og kalv får være for seg selv i 3-4 dager før kua viser fram kalven for resten av flokken. Alle kalvene har en egen avdeling der kun kalvene kommer inn om de ønsker å være for seg selv. Kalvene blir med mor ut på beite på sommer og vinter.

Vi sier at kuene våre er lykkelige og har et glimt i øyet fordi de får være mor for kalven sin og får en oppvekst som er så naturlig som mulig. For oss som driver med dyr er det en fryd å se en flokk glade kalver som løper rundt med halen høyt hevet sammen med mødrene sine.

Bygdeutviklingsprisen 2014 fra Innovasjon Norge

Vi på Grøndalen Gård ble tildelt Bygdeutviklingsprisen fra Innovasjon Norge som du kan lese mer om på Innovasjon Norge sine sider her. Se videoen om gården, lykkelige kuer og Nýr.

Lykkelige kuer på råvarejakten

Vi på Grøndalen Gård fikk besøk av selverklært matvrak Mathias Steinbru og kokk Henrik J. Henriksen for å melke og yste. Selv sier de at de burde hatt melkekyr på kaffebar i Oslo, men å dra til seters for å gjøre seg fete er heller ikke ille!


Lykkelige kuer og turmat

Vi på Grøndalen Gård fikk besøk av Even Ramsvik fra restauranten Ylajali og franske fotografer og matjournalister. Se videoen og få inspirasjon til turmat litt utenom det vanlige!Ekte morslykke på gård med omtanke for dyr, mat og miljø.

Anders Husa tok turen til oss for å bli med en full dag på Grøndalen Gård. Her fikk han smake på deilig nyr-retter og besøke de lykkelige kuene med ekte morslykke i fjøset.
Les mer på bloggen til Anders her.