Dyrevelferd

Nýr fra Grøndalen gård får Norges første dyrevelferdsmerke

Dyrevernalliansen skriver om hvorfor Nyr fra Grøndalen gård har fått det første dyrevelferdsmerket i Norge:

Kalvene være sammen med moren sin i to måneder, i motsetning til vanlige gårder der kalven tas fra moren i løpet av første levedøgn, eller økologiske gårder etter tre dager. Alle kyrne går fritt omkring, både inne og ute. På vanlige gårder er kyrne enten bundet på bås eller de har begrenset bevegelsesfrihet innendørs i opptil ti måneder i året. I den tiden de skal være ute, kan de holdes i en luftegård. Kyrne som lager Nýr, har derimot fri tilgang til et stort og variert beite hele året.

Når tiden er kommet for at ku og kalv skal skilles, prøver bonden å tilpasse tidspunktet slik at to kalver skilles fra samtidig. Dermed opplever kalvene det som mindre belastende å bli skilt fra moren sin. I motsetning til vanlige gårder, tas ikke kalven brått fra moren. Adskillelsen skjer gradvis, slik at dyrene ikke opplever det som et sjokk.
Kalven får gå sammen med mora de første to levemånedene, og får da drikke så mye melk fra juret som den vil. Etter avvenning har fortsatt kalvene pattebehov. Derfor gir bonden dem melk fra tåteflaske og etter hvert melk fra bøtte med smokk.

Les dokumentene denne teksten er hentet ut fra her og her.